วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553

รูปจักรยาน

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ง40214
เทคนิคการตกแต่งภาพและการเคลื่อนไหว
นำเสนอ
อาจารย์ประเสริฐ แดงอินทวัฒน์

1 ความคิดเห็น: